Sprekers

Dagvoorzitter prof. dr. mr. L.C.A Verstappen 

Leon Verstappen, onze dagvoorzitter is in 1965 geboren in het lieflijke dorpje Meijel in Limburg. Na het Gymnasium te hebben doorlopen aan het Sint Thomascollege te Venlo, ging hij in 1983 in Nijmegen aan de Radboud Universiteit Nederlands recht en notarieel recht studeren. Na zijn studie en naast zijn notariële praktijk in eerst Apeldoorn en daarna Nijmegen, doceerde hij notariële studenten, deed hij wetenschappelijk onderzoek en promoveerde hij in 1996 op een proefschrift getiteld Rechtsopvolging onder algemene titel. Op 1 december 1998 volgde zijn benoeming tot hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht. Inmiddels loopt hij alweer zo’n 22 jaar rond aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft hij talrijke functies bekleed, waaronder vakgroepvoorzitter en decaan van de faculteit. Maar hij doet nog veel meer. Hij is plaatsvervangend raadsheer in de familiekamer van het Gerechtshof te Den Haag en juridisch adviseur voor Hekkelman Advocaten en Notarissen te Arnhem en Nijmegen. Verder is zijn literaire carrière meer dan indrukwekkend. Hij heeft meer dan 300 wetenschappelijke en vakpublicaties, waaronder 150 boeken en boekbijdragen gepubliceerd. Leon is ook internationaal actief. Als oprichter en eerste voorzitter van ‘Foundation The Land Portal’ heeft hij zich wereldwijd bezig gehouden met het ontsluiten van data en informatie over land governance.


photo.png

Christiaan Stokkermans


Mr. Chr.M. Stokkermans was partner en notaris bij Loeff Claeys Verbeke en Allen & Overy LLP in Amsterdam. Hij is onder meer raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. In 2017 promoveerde hij cum laude op een proefschrift over de modernisering van het personenvennootschapsrecht. Verder schreef hij in 2018 in opdracht van de KNB een discussienota, getiteld: ‘Hoe versterkt het notariaat zijn maatschappelijke bijdrage?’, welke een grote inspiratiebron is voor het onderwerp van het symposium. Hij is co-auteur van het recente rapport ‘Oprichten zonder omwegen’, geschreven in opdracht van het ministerie van EZK. 

Afbeelding1.png

Jacques Vos
Mr. J. Vos studeerde notarieel recht in Groningen en is vervolgens gaan werken als kandidaat-notaris bij Pels Rijcken. Naast notarieel recht studeerde hij een aantal jaren ICT-recht aan de RUG. Hij was lid van ELRA, European Land Registry Organisation, en werkte mee aan een project om een eenvoudig proces op te starten om buitenlands onroerend goed te kopen. Sinds 2015 is hij redactielid bij Juridische Berichten Notariaat. Inmiddels werkt hij al meer dan vijftien jaar voor het Kadaster. Hij is onder andere verantwoordelijk voor KIK-inschrijvingen en het up to date houden van het Kadaster. Hier geeft hij presentaties over in binnen- en buitenland.

Afbeelding2_png.png

Stephanie Scheiberlich

Mr. S. Scheiberlich is sinds 2007 werkzaam als notaris bij Kern notarissen te Harderwijk. Sinds een aantal jaren vervult zij ook de rol van mediator binnen dit kantoor. Na Notarieel Recht in Amsterdam te hebben gestudeerd, volgde zij verschillende cursussen. Onder meer ‘Specialisatie voor Rechtspersonen- en vennootschapsrecht’ en ‘Specialisatie voor bedrijfsoverdracht’. Al ruim een jaar maakt zij op kantoor gebruik van administratieve robot ‘Els’ bij te blijven met de digitalisering en om efficiënt met de tijd om te gaan. Tevens codeert zij zelf intelligente akten. 

Afbeelding_3png.png