Symposium

Op donderdag 8 februari zal het symposium 2018 van Vevonos plaatsvinden. Het onderwerp van deze dag luidt: 

‘Fraude in het notariaat; onder de loep genomen.’

Een notaris kan geconfronteerd worden met verschillende vormen van fraude. Te denken valt aan witwasconstructies, opvallende ABC-constructies en schimmige rechtspersonen et cetera. De notaris heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met oog daarop mag worden verwacht dat de notaris een goed functionerend rechtsverkeer zo mogelijk probeert te waarborgen. De notaris dient daarom zeer alert te zijn en eventueel zelfs zijn dienstverlening te weigeren of op te schorten bij frappante situaties. In sommige gevallen zal het overduidelijk voor een notaris zijn dat er iets niet pluis is, maar soms is het ook moeilijker om fraude te signaleren. De afgelopen tijd kwamen er ook weer enkele fraudezaken binnen het notariaat aan het licht. Binnen kantoren gelden vaak interne regels om verdachte situaties te doorzien en fraude te voorkomen. Ook is er extern toezicht van bijvoorbeeld het Bureau Financieel Toezicht.

Wij zijn erg blij met de sprekers die wij dit jaar op het symposium mogen verwelkomen. Zij zullen verschillende aspecten van fraude in het notariaat belichten, onder andere het toezicht. Met veel enthousiasme en plezier zijn wij de afgelopen maanden bezig geweest met de voorbereidingen van deze dag en ook de komende tijd zullen we ons best doen om de laatste puntjes op de i te zetten. Het belooft een leuke en leerzame dag te worden.

Graag willen wij bij deze alvast de sprekers en de deelnemende kantoren bedanken voor hun bijdrage aan dit symposium!


De Symposiumcommissie 2017-2018

commissiefoto_Sympo.jpeg