Activiteitencommissie

Activiteitencommissie 2017-2018

Rik Schilder (2016) Praeses
Tom Oude Avenhuis (2017) Fiscus
Indy Diependaal (2015) Abactis
Kayleigh Mollema (2017) -
Aukje Dijkstra (2016) -
Commissie_foto_Accie.JPG
v.l.n.r. Kayleigh Mollema, Tom Oude Avenhuis, Indy Diependaal, Rick Schilder & Aukje Dijkstra


Dit jaar bestaat de Activiteitencommissie uit Aukje Dijkstra, Kayleigh Mollema, Indy Diependaal, Tom Oude Avenhuis en Rik Schilder. 

Aukje heeft vorig jaar in de Mediacommissie gezeten, hierdoor kan zij ons met haar enthousiasme en vrolijkheid wegwijs maken binnen de vereniging en vertellen over haar ervaringen van vorig jaar.

Kayleigh is een bezige bij, die naast ons ook het bestuur van Progressief Rechten met haar aanwezigheid en werkzaamheden verblijdt. 

Indy is onze abactis en zij zal voor onze topsportmentaliteit zorgen door haar jarenlange ervaring als wedstrijdroeier bij Aegir.

Tom is onze fiscus en zal met zijn Twentse roots ervoor zorgen dat er naast vele woorden ook vele daden verricht zullen worden binnen de commissie. 

Ten slotte zal (R)ik in mijn rol als voorzitter proberen alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat wij dit jaar als commissie een aantal spetterende activiteiten zullen neerzetten!