Commissies 2014-2015

Activiteitencommissie

Praeses Lianne Ganzeboom

Fiscus Arjen Schultinga

Abactis Thijs ter Horst

Manouk van de Kolk

Bas Legger


Almanakcommissie

Praeses Jasmijn van Geffen

Fiscus Marloes Bulthuis

Abactis Irma Vink

Rachelle van der Pal

Tessel Schriemer


ISP-commissie

Praeses Douwe Hoeks

Fiscus Peter Exel

Abactis Koen Borren

Lynn van Zaanen


Kascommissie

Saskia Ankersmid

Annet Blokzijl

Sander Kleinhuis


Lustrumcommissie

Praeses Yolande Vogelzang

Fiscus Bas Legger

Abactis Lianne Ganzeboom

Tiddo Bos

Douwe Hoeks


Promotiecommissie

Praeses Manouk van de Kolk

Abactis Lisette Tenfelde

Koen Borren

Tiddo Bos

Irma Vink


Symposiumcommissie

Praeses Tim Wierenga

Fiscus Annieka Kuiper

Abactis Annet Blokzijl

Saskia Ankersmid

Marten Wijma