Vertrouwenspersoon

Ervaar jij problemen binnen de vereniging, thuis of in de studie? Neem dan contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon binnen het bestuur: Nynke Smits (06-29887606) of (vertrouwenspersoon@vevonos.nl)

Vertrouwenspersoon buiten het bestuur: Jody Bartholomeus (06-19952787)

Sinds 14 april 2021 is de vertrouwenspersoon vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Vertrouwenspersoonprotocol. Voor meer informatie klik hier

Ook de RUG heeft een eigen vertrouwenspersoon, Marjolein Renker, zij is onafhankelijk en niet ondergeschikt aan enig bestuursorgaan bij de RUG. Klik voor meer informatie hier

Iedere student aan de RUG kan gebruik maken van de diensten van de studentenpsychologen. Het intakegesprek is gratis. Voor meer informatie klik hier.