Studiefaciliteitencommissie

Studiefaciliteitencommissie 2017-2018

Maryel Nijstad (2015) Praeses
Rebecca Alkan (2016) Abactis
Merel Brinke (2017) -
Daphne Schuitema (2016) -
Elien Tuinte (2016) -
Studiefaciliteitencommissie 2017-2018
v.l.n.r. Merel Brinke, Maryel Nijstad, Daphne Schuitema, Elien Tuinte, Rebecca Alkan


Dit jaar bestaat de studiefaciliteitencommissie uit: Rebecca Alkan, Merel Brinke, Elien Tuinte, Daphne

Schuitema en Maryel Nijstad. We stellen ons even voor:


Allereerst Rebecca, deze gezellige meid gaat de vergaderingen notuleren zodat wij geen belangrijke
deadlines gaan vergeten. Dan Merel, de jongste aanwinst van de commissie gaat dit studiejaar kennismaken met de notariële
vakken. Vervolgens Elien, de grootste sportieveling van de commissie en tevens het creatieve brein achter
onze commissiefoto. Daarnaast Daphne, deze roeister heeft afgelopen zomer een prachtige rondreis door Azië gemaakt
en start dit studiejaar, samen met Rebecca en Elien, met het derde jaar.
En als laatste Maryel, de ‘senior’ van het stel. Zij gaat de boel in goede banen leiden.