Opleidingscommissie

Opleidingscommissie 2023-2024

Helmich Heutink (2021) -
Mirna Shenouda (2021) -
Kyara Wolfswinkel (2020) -

Eén van de taken van de Opleidingscommissie Notarieel Recht (OC) is het adviseren in het kader van het curriculum van de studie. De OC wordt bijvoorbeeld geraadpleegd voor wijzigingen in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de commissie onderzoekt de kosten voor de verschillende studiejaren, waarna de OC over haar bevindingen advies uitbrengt en aanbevelingen doet. Ook kunnen studenten die problemen tegenkomen bij een van de notariële vakken hiervoor terecht bij de opleidingscommissie.

Formeel is de opleidingscommissie geen onderdeel van Vevonos, maar Vevonos speelt een rol in het aandragen van de studentleden. De commissie bestaat naast studenten ook uit docenten, met als OC-voorzitter prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen. Voor studiegerelateerde vragen en/of opmerkingen kun je de opleidingscommissie Notarieel Recht bereiken op het volgende e-mailadres: ocnr@rug.nl. Natuurlijk kun je ook een van de studentleden benaderen bij een college of tijdens een Vevonos-activiteit.