Ereleden

Naast gewone leden en donateurs kent Vevonos ook ereleden. Volgens onze statuten zijn ereleden "zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging daartoe zijn benoemd".

Op dit moment kent Vevonos twee ereleden;

Dhr. E.J. Bennema

Prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen​​​​​​​