Geschiedenis

In het najaar van 1964 werd tijdens het college Huwelijksgoederen- en erfrecht, gegeven door de heer Klein, een pauze ingelast. De heer Klein deelde mede dat vanuit de universiteit Leiden een verzoek was gekomen hen mede te delen of er een notariële studievereniging in Groningen was. Deze bestond echter niet en daarom gaf de heer Klein gewoon opdracht: “Jij Mikx bent eerste voorzitter, jij de Vries, de eerste secretaris en jij Rijtma, de eerste penningmeester.” En met deze woorden was Vevonos geboren. Op 12 november van het genoemde jaar werd Vevonos officieel opgericht. De naam hebben we te danken aan de landelijke notariële studievereniging die de naam Vevanos droeg. Dit heuglijke feit, waarvan wij thans nog veel genieten, werd gevierd in Café Restaurant “Bleeker”. Veel meer over de beginjaren van onze vereniging is er helaas niet meer te vertellen, in de stoffige archieven bleken de jaren zestig en zeventig te zijn verdwenen.

Vevonos groeit!!

We maken daarom een noodgedwongen sprong in de tijd. In de jaren ’70 en ’80 ging de vereniging ook al op reis, echter niet meteen naar het buitenland. Het begon met een reis naar het pittoreske Schiermonnikoog. Later volgden nog reizen naar o.a. Kopenhagen, Leuven en Straatsburg waar er beschouwingen en discussies plaatsvonden. 

Halverwege de jaren ’80 begint de vereniging steeds actiever te worden. Vanaf de oprichting bleef het ledental lange tijd op 20 personen steken, maar in de jaren ’80 werden steeds meer mensen lid van de vereniging en het ledental reikte in het jaar ’87/’88 tot zo’n 70 personen. In het jaar '84/'85, tijdens het bestuur van Van Solkema, heeft het bestuur aanzet gegeven voor een logo, dat o.a. gebruikt is op briefpapier. Het logo wordt nog steeds gebruikt! Er kwamen verder in de loop van de jaren steeds meer activiteiten bij zoals een sportdag, ‘nieuwe leden activiteit’ en de buitenlandse reis werd een jaarlijks terugkerende traditie met in 1988 een reis naar Budapest. 

We maken weer een sprong in de tijd en komen aan in de jaren ’90. Vevonos zocht in die jaren naarstig naar nieuwe leden die een actieve rol binnen de vereniging wilden vervullen. Om die nieuwe leden aan te trekken hadden ze de introductiedag een ‘facelift’ gegeven. Was de introductiedag in 1995 nog een middagje karten in het Friesche dorpje Ulrum, in 1996 werd er een grandioos weekend georganiseerd onder de naam ‘Wie-kent-wie-weekend’. Drie jaar lang werden deze weekenden gehouden door nieuwe leden en oude, actieve leden in een kampeerboerderij, alwaar een groot feest werd gevierd. Sinds 1999 werd het weekend vervangen door de introductiedag zoals we die nu kennen. 

In ’92/’93 werd er een begin gemaakt met de Vevonos kledinglijn en werd de eerste Vevonos das gepresenteerd. 

Sportief

Ook op het sportieve vlak staat Vevonos zijn mannetje. Elk jaar lopen we de 4 Mijl van Groningen en in het voorjaar vindt er een hockeytoernooi plaats tussen de notariële studentenverenigingen. Tot 2002 waren de (hockey)goden Vevonos nooit goed gestemd, echter toen in 2002 het hockeytoernooi op de velden van GHBS in Groningen plaatsvond is het tij gekeerd. Vevonos heeft helaas is in de 17 jaren erna de beker weer aan de andere verenigingen moeten geven. In 2019 was het eindelijk weer zover! Vevonos was op de velden van de GHHC in staat om alle andere verenigingen te  verslaan waardoor de beker weer in Groningen kwam! Maar de beker blijft voorlopig ook in Groningen, want in 2021, toen er wegens COVID-19 in plaats van een hockeytoernooi een pubquiz werd georganiseerd, ging Vevonos er wederom met de winst vandoor!

DSC_0181_kopie.JPG
Vevonos wint in 2019 de beker!

Winnaar UK Almanak Award

Jaarlijk vindt er verder een verkiezing van de Groningse Universiteitskrant plaats, de UK Almanak Award. In het jaar 2009/2010 zijn wij als vierde geëindigd en in het jaar 2010/2011 hebben wij de eerste prijs mogen ontvangen! Volgens de jury stak de layout van de almanak met kop en schouders boven de rest uit. “Een luchtige almanak, met veel inside jokes, en ruimte voor tips en goede redactionele stukken. Een topcombinatie”, aldus de jury. (UK 31 - 29 april 2011)

Terugblikkend kan er het volgende geconcludeerd worden. De vereniging is na een wat voorzichtige start enorm gegroeid, zowel in leden als in activiteiten die er georganiseerd worden. Wij hopen dat deze groei door zal gaan, zodat Vevonos de gezelligste notariële studievereniging van Nederland zal blijven.